Handelsbetingelser for brug af Spotmarket.dk

Spotmarket.dk, CVR: 36 08 22 83, Oddervej 202, 8270 Højbjerg, Tlf.: +45 70 284 284, e-mail: info@spotmarket.dk

 

1. Spotmarket.dk

Spotmarket er en internetbaseret tjeneste, som muliggør, at seriøse og professionelle leverandører og Coop-butikker kan mødes og gøre en god handel. Portalen har primært til formål at formidle salget af parti-, datovarer og lignende spotvarer fra leverandøren til Coop butiken på en hurtig, nem og effektiv måde, til gavn for begge parter. Der er udelukkende tale om B2B salg, og derfor INTET salg til private. Det er kun muligt at se og købe de oprettede partivarer og få glæde af de priser med et godkendt og gyldigt Spotmarket-login. Selve handlen foregår juridisk set mellem Coop butikken og leverandøren. Leverandøren er ansvarlig for at have opgivet de korrekte oplysninger i forbindelse med sin vareoprettelse, når det vedrører priser, tilgængelige mængder, holdbarheder, leveringsterminer og andet vedr. varens beskaffenhed m.v.

 

2. Coop butik

Tilkendegiver i forbindelse med sin oprettelse på spotmarket.dk, at have prokura til at disponere på vegne af den virksomhed han/hun er ansat i og angiver ved sin oprettelse, og dermed også til at foretage køb og gennemføre handler på spotmarket.dk. Coop butikken skal være indforstået med, at et køb på Spotmarket er en ordre, der straks sendes videre til leverandøren, så leveringen kan begynde. Købet kan derfor ikke annulleres på Spotmarket. Såfremt varerne ikke er fremme ved Coop butikken til den aftalte tid, eller senest 48 timer efter butikken skriftligt har rykket leverandøren, har butikken ret til at hæve handlen. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til leverandøren med kopi til info@spotmarket.dk. I det øjeblik handlen er gennemført, fremsender Spotmarket en elektronisk ordrebekræftelse til butikken, samt ordre-, leverings- og faktureringsgrundlag til leverandøren. Butikken indgår handlen på de betingelser, som er nævnt i annoncen.

 

3. Leverandør

Leverandøren tilkendegiver i forbindelse med sin oprettelse på spotmarket.dk at have prokura til at disponere på vegne af den virksomhed han/hun er ansat i og angiver ved sin oprettelse, og dermed også til at oprette annoncer og gennemføre handler på Spotmarket. Ydermere har leverandøren pligt til at oplyse det, hvis varen har nogle defekter eller negative aspekter, som Coop butikken bør kende til, inden han/hun gennemfører et køb. Leverandøren er forpligtet til at levere ordren i henhold til generelle betingelser, samt de betingelser, som leverandøren selv har angivet i sin annonce. Leverandøren er ansvarlig for, at varerne leveres rettidigt, i den rette mængde og på det rette sted til Coop butikken. Derudover er leverandøren ansvarlig for, at Coop butikken holdes informeret om eventuelle uregelmæssigheder undervejs i forløbet. Varerne anses først for leveret, når varerne er ankommet til Coop butikkens adresse, og butikken har underskrevet fragtbrev/følgeseddel, som kvittering for modtagelsen.

Hvis varerne ikke er fremme ved butikken til den aftalte tid, eller senest 48 timer efter at Coop butikken skriftligt har rykket leverandøren, har butikken ret til at hæve handlen. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til leverandøren, med kopi til info@spotmarket.dk. Det er leverandørens ansvar at de annoncerede partier overholder dansk ret. Leverandøren har ikke ret til at hæve salgsprisen i annonceperioden. Såfremt leverandøren gentagne gange fjerner varepartier før tid, kan Spotmarket opkræve et handelsgebyr på partiet. Såfremt leverandøren velbegrundet ikke ønsker at levere et solgt vareparti til Coop butikken, kan handlen annulleres. Begrundelse fremsendes til info@spotmarket.dk.

 

4. Levering og fakturering

I det øjeblik, at handlen er gennemført fremsender Spotmarket en elektronisk ordrebekræftelse til Coop butikken, samt ordre-, leverings- og faktureringsgrundlag til Leverandøren. Spotmarket er berettiget til at fakturere leverandøren den aftalte provision 3,95% for handlen, så snart handlen er gennemført. Betaling 14 dage netto. Det er leverandørens ansvar at fakturere Coop butikken direkte, ligesom det er Coop butikkens ansvar at sørge for rettidig og dækkende betaling i henhold til den fremsendte faktura. Betalingsbetingelser følger leverandørens samhandelsaftale med Coop.

Spotmarket kan ikke gøres ansvarlig for manglende betaling, og vil i sådanne tilfælde stadig være berettiget til den aftalte provision. Derfor er leverandøren ansvarlig for at oprette Coop butikken i sit system, så faktureringen kan gennemføres. Således er Coop butikken ansvarlig for at lave en hurtig og smidig oprettelse af leverandøren og leverandørens varer, samt eventuelle interne ordrer i sit system. Således at varerne kan modtages og overføres ved ankomsten til Coop butikkens lager.

 

5. Priser og andre betingelser

Alle priser, der oplyses i annoncer oprettet på Spotmarket, SKAL være oplyst som nettopriser eksl. moms, men inkl. alle danske afgifter, samt frit leveret til Coop butikkens adresse i Danmark. Forefindes der allerede en samhandelsaftale mellem Coop butikken og leverandøren, træder den i kraft i stedet for de oplyste standardbetingelser på spotmarket.dk. Dette gælder udelukkende betalingsbetingelser. Forefindes der ikke en sådan aftale, følger handlen nærværende betingelser, samt de betingelser som leverandøren har oplyst i forbindelse med vareannonceoprettelsen.

 

6. Ændringer og ophør

Spotmarket forbeholder sig til enhver tid retten til at udelukke brugere og fjerne annoncer fra brugere, som ikke overholder portalens gældende regler. Spotmarket har ret til at fjerne annoncer, der er uetiske eller i strid med dansk lov. Hvis dette sker, har Spotmarket pligt til at informere leverandøren. Hvis Coop butikken eller leverandøren bliver opmærksom på annoncer, som ikke overholder gældende lov eller er uetisk i deres fremtoning, bør de straks rette henvendelse til Spotmarket. Derudover har leverandøren en udvidet pligt til at få annoncen rettet, og dermed gjort lovlig og etisk korrekt.

Spotmarket forbeholder sig retten til med 14 dages varsel at ændre nærværende handelsbetingelser. Brugere af Spotmarket vil blive informeret med dette varsel, inden ændringerne træder i kraft. Al information om ændringer m.v., vil tilgå brugeren på den e-mailadresse, som brugeren har angivet i forbindelse med sin oprettelse. Det er brugerens eget ansvar at holde egen profil opdateret i forhold til adresser, CVR-nummer, telefonnumre og e-mail adresser m.v. således Spotmarket altid er i besiddelse af de korrekte kontaktoplysninger og juridiske informationer.

 

7. Ansvarsbegrænsning og tvister

Spotmarket kan hverken direkte eller indirekte drages juridisk til ansvar for fejl i annoncer, manglende leverancer, brækage eller følgeomkostninger ved handler indgået på spotmarket.dk. I tilfælde af reklamationer, kan Coop butikken rette henvendelse direkte til leverandøren eller til Spotmarket. Ved sådanne henvendelser vil Spotmarket omgående forsøge at løse sagen med leverandøren på købers vegne. Det fremhæves dog, at handler udelukkende indgås mellem Coop butikken og leverandør, og at Spotmarkets eneste aftalepart er leverandøren (i forhold til aftalen om formidling af salg mod betaling af provision).

Spotmarket er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for indirekte tab, f.eks. avancetab, tab af goodwill eller lignende. Spotmarkets samlede ansvar for hver ordre er begrænset til den modtagne provision. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke i tilfælde af Spotmarkets grove uagtsomhed eller forsat. Krav mod Spotmarket skal rejses senest 30 dage efter indgåelse af den handel, som ligger til grund for kravet. Dog udvides perioden til 3 måneder i det tilfælde, at den berettigede er i undskyldelig uvidenhed om sit krav. Herefter kan der ikke rejses krav mod Spotmarket. Lovvalg og værneting: Eventuelle retslige tvister skal afgøres efter dansk ret med Aarhus byret/Vestre Landsret som værneting.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 29-01-2020


Opret en gratis profil nu

COOP Køber Sælger

Vores samarbejdspartnere